माणसाने (नामदेव ढसाळ)

April 27, 2006 at 9:59 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment

माणसाने पहिल्या प्रथम स्वतःलापुर्ण अंशाने उध्वस्त करून घ्यावेचरस गांजा ओढावा
अफ़ीम लालपरी खावी
मुबलक कंट्री प्यावी
याला त्याला कुणालाही आयभयणीवरूनगाली द्यावी, धरून पिदवावे
मर्डर करावा, झोपलेल्यांची कत्तल करावी
पोरीबाळीम्शी सइंद्रिय चाळे करावे
म्हातारी म्हनू नये,तरनी म्हणू नये
कवळी म्हणू नये,सर्वांना पासले पाडावे
व्यासपिठावर समग्र बलात्कार घडवून आणावे
येशुच्या,पैगंबराच्या, बुद्धाच्या विष्णुच्या वंशजांना फ़ाशी द्यावे
देवले मशिदी शिल्पे म्युझियम कुस्करून टाकावे
हे सारे विश्वव्यापी गळूप्रमाणे फुगू द्यावे
अनामवेळी फुटू द्यावे ,रिचू द्यावे.

नंतर उरल्या सुरल्यांनी कुणालाही गुलाम करू नये, लुटू नये
काळा गोरा म्हणू नये
तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शुद्र असे हिणवू नये
अभाळाला आजोबा आणि जमिनीला आजी माणून
त्यांच्या कुशीत गुण्यागोविंद्याने राहावे
चंद्र सूर्य फिके पडतील असे सचेत कार्य करावे
एक तीळ सर्वांनी कांडून खावा
माणसावरच सुक्त रचावे
माणसाचेच गाणे गावे माणसाने.

माणसाने (नामदेव ढसाळ)

April 27, 2006 at 9:59 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment

माणसाने पहिल्या प्रथम स्वतःलापुर्ण अंशाने उध्वस्त करून घ्यावेचरस गांजा ओढावा
अफ़ीम लालपरी खावी
मुबलक कंट्री प्यावी
याला त्याला कुणालाही आयभयणीवरूनगाली द्यावी, धरून पिदवावे
मर्डर करावा, झोपलेल्यांची कत्तल करावी
पोरीबाळीम्शी सइंद्रिय चाळे करावे
म्हातारी म्हनू नये,तरनी म्हणू नये
कवळी म्हणू नये,सर्वांना पासले पाडावे
व्यासपिठावर समग्र बलात्कार घडवून आणावे
येशुच्या,पैगंबराच्या, बुद्धाच्या विष्णुच्या वंशजांना फ़ाशी द्यावे
देवले मशिदी शिल्पे म्युझियम कुस्करून टाकावे
हे सारे विश्वव्यापी गळूप्रमाणे फुगू द्यावे
अनामवेळी फुटू द्यावे ,रिचू द्यावे.

नंतर उरल्या सुरल्यांनी कुणालाही गुलाम करू नये, लुटू नये
काळा गोरा म्हणू नये
तू ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू वैश्य, तू शुद्र असे हिणवू नये
अभाळाला आजोबा आणि जमिनीला आजी माणून
त्यांच्या कुशीत गुण्यागोविंद्याने राहावे
चंद्र सूर्य फिके पडतील असे सचेत कार्य करावे
एक तीळ सर्वांनी कांडून खावा
माणसावरच सुक्त रचावे
माणसाचेच गाणे गावे माणसाने.

चिमणी

April 18, 2006 at 9:03 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

देवांच्या भाकड कथांचा समुद्र
गढूळ्लेल्या अपऱंपार लाटा
गुडघाभर पाण्यात उभी चिमणी
नाकातोंडात जाते पाणी
कालपऱवा शाळेतून ती आली
चिलयाची गोष्ट सांगू लागली
देव येवढे का दुष्ट का असतात.
चिलयाचे रक्त, मांस मागतात
मी ऊरी दुभंगतो
अक्राळ विक्राळ देवांचा जबडा
चिमणीचा का घास घेतो ?

दया पवार
(कोंडवाडा)

चिमणी

April 18, 2006 at 9:03 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

देवांच्या भाकड कथांचा समुद्र
गढूळ्लेल्या अपऱंपार लाटा
गुडघाभर पाण्यात उभी चिमणी
नाकातोंडात जाते पाणी
कालपऱवा शाळेतून ती आली
चिलयाची गोष्ट सांगू लागली
देव येवढे का दुष्ट का असतात.
चिलयाचे रक्त, मांस मागतात
मी ऊरी दुभंगतो
अक्राळ विक्राळ देवांचा जबडा
चिमणीचा का घास घेतो ?

दया पवार
(कोंडवाडा)

वाट

April 12, 2006 at 7:47 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

पायाखालची सावली
माझ्यावर कधीच रुसली नाही
तिनं फक्त एकदाच विचारलं
“ही वाट कधी संपेल रे?”

प्रा. लक्ष्मण तांबोळी

वाट

April 12, 2006 at 7:47 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

पायाखालची सावली
माझ्यावर कधीच रुसली नाही
तिनं फक्त एकदाच विचारलं
“ही वाट कधी संपेल रे?”

प्रा. लक्ष्मण तांबोळी

सांगेन मी केव्हातरी

April 6, 2006 at 7:56 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

डोळ्यात माझ्या धार का सांगेन मी केव्हातरी
झालेत वैरी यार का सांगेन मी केव्हातरी

आताच माझी “ती” कथा नाही बरे झेडायची
झाले फुलांचे वार का सांगेन मी केव्हातरी

पेलीत होतो मी कधी काटेच काटे जीवनी
आता फुलेही भार का सांगेन मी केव्हातरी

होती जरी तेव्हा मनी जग निंकण्याची शकयता
ही घेतली मघार का सांगेन मी केव्हातरी

नाराज नाही जीवना मी आजही रे तूजवरी
झालो तुला बेजार का सांगेन मी केव्हातरी

टी. के. जाधव
नागपूर

सांगेन मी केव्हातरी

April 6, 2006 at 7:56 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

डोळ्यात माझ्या धार का सांगेन मी केव्हातरी
झालेत वैरी यार का सांगेन मी केव्हातरी

आताच माझी “ती” कथा नाही बरे झेडायची
झाले फुलांचे वार का सांगेन मी केव्हातरी

पेलीत होतो मी कधी काटेच काटे जीवनी
आता फुलेही भार का सांगेन मी केव्हातरी

होती जरी तेव्हा मनी जग निंकण्याची शकयता
ही घेतली मघार का सांगेन मी केव्हातरी

नाराज नाही जीवना मी आजही रे तूजवरी
झालो तुला बेजार का सांगेन मी केव्हातरी

टी. के. जाधव
नागपूर

देणा-याने देत जावे

April 6, 2006 at 7:14 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे

हिरव्या पिवळ्या माळावरुनी
सह्याद्रीच्या कड्यावरुनी
छातीसाठी ढाल घ्यावी

वेयापिशा ढगाकडून
वेडेपिसे आकार घ्यावे
रक्तामधल्या प्रश्नासाठी
प्रुथ्वीकडून होकार घ्यावे

उसळलेल्या दर्याकडून
पिसाळलेली आयाळ घ्यावी
भरलेल्या भिमेकडून
तुकोबाची माळ घ्यावी

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस
देणा-याचे हत घ्यावे

विंदा करंदीकर

देणा-याने देत जावे

April 6, 2006 at 7:14 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे

हिरव्या पिवळ्या माळावरुनी
सह्याद्रीच्या कड्यावरुनी
छातीसाठी ढाल घ्यावी

वेयापिशा ढगाकडून
वेडेपिसे आकार घ्यावे
रक्तामधल्या प्रश्नासाठी
प्रुथ्वीकडून होकार घ्यावे

उसळलेल्या दर्याकडून
पिसाळलेली आयाळ घ्यावी
भरलेल्या भिमेकडून
तुकोबाची माळ घ्यावी

देणा-याने देत जावे
घेणा-याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस
देणा-याचे हत घ्यावे

विंदा करंदीकर

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.